Se till att kunderna får bra intryck redan i trappan

Om du har kontor vill du väl helst att fastigheten är så fin som möjligt? Helst vill man väl att både fasad, och alla allmänna utrymmnen är så fina som möjligt. Särskilt viktigt är det om man har kunder som kommer och besöker det egna kontoret. Man brukar ju vilja ha så fina lokaler som möjligt. En kund bör ju få det allra bästa intrycket av företaget som det bara är möjligt. Kommer hon eller han då på besök är det ju först fasaden, ingången och trappan som en sådan kund ser först.

Smutsiga trapphus kan vara dåligt för affärerna

Är det då en ful trappuppgång, då förstörs det fina intryck som man vill göra på sin kund. Om kunden kommer på besök och ser ett fult och smutsigt trapphus, kan kunden tänka att det här företaget inte är så noga med varken städning, och bryr man sig inte om den yttre ordningen, bryr man sig väl inte om det egna företagets ordning heller. Och har man ingen ordning på det egna företaget kanske man inte heller har någon ordning på de egna finanserna heller. Allt detta kan leda till att det inte blir några affärer vilket är ganska onödigt.

Då är det bättre att anlita en städfirma som kommer och rengör i trapphuset i stället för att det ska gå ut över affärerna. Om man driver ett företag är kunderna det allra viktigaste. Då vill man ju inte att affärerna blir lidande bara för att trapphuset inte är rent nog. Det är väl ändå ganska onödigt. Då är det bättre att anlita en städfirma som kommer och städar trapphuset.

Vad man kan förvänta sig av trapphusstädningen

Det minsta man kan för vänta sig av en trapphusstädnign är att det inte finns damm i trappan. Att fläckarna är borttagna och att entrémattan är ren. Finns det hiss får det inte finnas fläckar i hissen, att spegeln är ren, om det finns en sådan. Man förväntar sig också att alla trasiga lampor är utbytta. Golvet bör vara moppat och alla handräcken bör vara rentorkade. Dessutom är det alltid bra om det finns mattor som man kan torka av sina skor på och skoborstar.

Om du inte känner till någon städfirma i Stockholm

Om du inte känner till någon städfirma i Stockholm som kan ta på sig uppdraget att städa ett trapphus, bör du googla "trappstädning Stockholm". På så sätt får du förslag på städfirmor som tar på sig uppdrag som inkluderar trappstädning i Stockholm. Här kan du läsa om en: https://www.stockholmtrappstädning.se.

13 Apr 2019

Välkommen

Du har hittat till vår blogg om städning och lokaler. Det kan vara kontorsstädning, hemstädning, flyttstädning men även tips om hur du på andra sätt tar hand om dina lokaler. Vi hoppas på att kunna ge dig bra information kring just städning av kontor men även annat som hör till ämnet. 

Trevlig läsning!