Ansvarsfull asbestsanering i Uppsala

Har du ett äldre hus i Uppsala som behöver renoveras måste du kontrollera om det behöver göras en asbestsanering av rör och kakel innan arbetet sätter igång.

Asbest är förrädiskt. Eftersom det aldrig används i moderna byggnader förväntar man sig inte att hitta det. Många hus byggda på 1900-talet kan emellertid ha asbest på de mest oväntade ställen, eftersom det var ett användbart och uppskattat material innan man upptäckte riskerna.

Materialet finns i naturen och är ett samlingsnamn på flera sorters mineraler där vit asbest eller krysotil är den vanligaste. Asbest har många goda egenskaper, det tål exempelvis höga temperaturer och är värme- och ljudisolerande. Materialet är lättarbetat och har använts till värmeisolering i rör och värmepannor, som bullerdämpning, fog i kakel och fasad- och takbeklädnad.

Asbestsanering görs av certifierade yrkespersoner i Uppsala

Asbest som finns i rör, väggar och fogar innebär ingen direkt fara om man inte börjar såga eller riva i materialet. Det är när man river i det som små partiklar frigörs och ger allvarliga skador andningsorganen. Därför behöver all asbestsanering utföras av utbildad personal med rätt skyddsutrustning där både människor och miljö skyddas.

När du kontaktar ett företag som utför asbestsanering i Uppsala utför de en inspektion av byggnaden och lämnar en offert på arbetet. De har tillstånd från Arbetsmiljöverket och har den skyddsutrustning och utbildning som krävs för att få hantera asbesthaltig material. När de utför arbetet hjälper de till med allt från test, analys, sanering, rivning och bortforsling av det farliga materialet.

29 Jun 2022

Välkommen

Du har hittat till vår blogg om städning och lokaler. Det kan vara kontorsstädning, hemstädning, flyttstädning men även tips om hur du på andra sätt tar hand om dina lokaler. Vi hoppas på att kunna ge dig bra information kring just städning av kontor men även annat som hör till ämnet. 

Trevlig läsning!